Het post-moderne denken zit zo ontzettend sterk in onze cultuur verweven dat ook veel christenen hier door beïnvloed worden of mee worstelen in hun geloofsbeleving. Vaak meer dan dat zij in de gaten hebben. Dat geldt trouwens ook voor mij. Onlangs verdiepte ik me in een aantal thema's en onderwerpen, waaronder bepaalde spirituele stromingen en ook het progressieve christendom. Een stroming die zich wel 'christenen' noemen, maar de Bijbel zien als een gedateerd en spiritueel onder ontwikkeld boek. Jezus is in hun ogen niet de Verlosser, maar een toonbeeld van liefde in het algemeen. Hemel en hel bestaan niet en waarheid is relatief. We hoeven niet verlost te worden, we moeten onszelf verlichten en ontwikkelen tot een hoger zelfbewustzijn. Een beweging, een stroming, die sterk opkomend is in het Westen en die sterk lijkt te zijn beïnvloed door onder andere het postmodernisme, maar ook heel veel raakvlakken lijkt te hebben met new age spiritualiteit. 

Kenmerkend voor het postmodernisme is de radicale twijfel aan waarheid zoals die geclaimd wordt door zichzelf legitimerende systemen. Het gaat om ongeloof aan en wantrouwen tegen de grote verhalen die waarheid claimen, zoals gebeurt in religie, politiek, wetenschap en kunst. Het is een broedplaats voor zelfontwikkeling die streeft naar jezelf ontdoen van eigen opgelegde beperkingen in het denken, door de volgens hen opgelegde waarheid vanuit systemen of geloof, en zorgen dat je vanuit je eigen waarheid met de juiste mindset en afstemming de beste en meest authentieke versie van jezelf wordt gebaseerd op dat wat goed voelt voor jou. Het redeneert zich continue weg van systemen die een algemene waarheid verkondigen. Zeker in onze huidige maatschappij is er een enorme invloed van dit gedachtengoed en hebben we te maken met een soort ontworteling waarin alles in twijfel wordt getrokken en ten prooi valt aan speculatie en filosofische diepgaande intellectuele discussies met als doel het weg redeneren van het bestaan van (morele) waarheid. 

Het raakt me en ik merkte dat ik mezelf kan verliezen in dit soort zaken als ik niet goed oplet. Het is een gebied waarin je jezelf kan verliezen en zeker als je waarheid ziet als een concept en niet (langer) direct verbind aan God Zelf en de Persoon Jezus Christus, dan kun je makkelijk te prooi vallen aan alle argumenten die worden aangedragen. Niet langer geloven in een waarheid heeft consequenties. Niet langer geloven in een hemel en hel ook... dat komt aan het fundament... aan Jezus Christus zelf. Ik neem je mee in deze aflevering in mij strijd hiermee. 


Tags

godfluencer podcast, psychologie, stress, burn-out, christelijke geloof, God, Heilige Geest, Jezus Christus, lifestyle, gezondheid, brein, mindset, wetenschap


Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Word Partner

Help je mee om te bouwen aan wat we aan het doen zijn? We willen steeds meer weggeven, maar kunnen dat alleen samen met jou!